Utvalda länkar för barn och ungdomar:

 


Generalkonferensens UngdomsavdelningValidation
- en kortfilm på YouTube

 

En engelskspråkig inspirerande berättelse om William Kamkwamba och att man ska aldrig ge upp.