Utvalda länkar för den världsvida Adventkyrkan:

Generalkonferensen Adventkyrkans huvudorgan
Trans-Europeiska Divisionen
Finlands Union

Sjundedags Adventistsamfundet (i Sverige)
Syvendedags Adventistsamfunnet (i Norge)
Syvende Dags Adventistkirken (i Danmark)
Kirkja Sjöunda Dags Adventista (på Island)

SDA Websites