Logot för det världsvida Sjundedagsadventistsamfundet

Vill du veta mera om vad de olika delarna symboliserar kan du läsa om det på engelska här.