Regelbundet bibelstudium kan hjälpa dig att växa andligt. I Bibeln kan du också finna tröst när du brottas med problem och svårigheter. Du kan t.o.m. hitta nycklar för att må bättre fysiskt samt att förstå varför världen är som den är.

I Adventkyrkorna över hela världen används samma bibelstudieguide. Den kan du ladda ner på svenska (kräver Adobe Reader) från hemsidan för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige. Tidigare bibelstudier.

Bibelstudieguiden innehåller korta bibelstudier för varje dag. På lördagen, sabbaten, samlas man för att fördjupa sig i de tankar man fått under veckan.

Bibelbrevskolan Hoppets Röst erbjuder dig olika kurser om Bibeln och livet.

 

Uppdaterad: 18.9.2017 hh