Vi talar gärna om vår tro. Men vi kommer aldrig att tvinga dig att lyssna. Vi respekterar att Gud har gett varje människa rätt att välja själv. Men om du har frågor vill vi gärna samtala med dig om hur vi ser på livet och varför vi lever som vi gör. Vi vill också gärna lyssna till dig och höra om din tro och dina erfarenheter.